OP-TIM, realizácie 07/2019

Oprava soklového chodníka už bola potrebná ako soľ. A popri tom sa využila aj stará dlažba na spojenie vchodov. Aj tak tam boli vychodené cestišky.

  |   »

Prečítajte si tiež