Montáž akustických dosiek Krupinit Final

Prečo začatá a ukončená? Lebo sa nám podarilo namontovať akustické dosky KRUPINIT Final za dva dni, cez víkend. Investor požiadal našu firmu o odhlučnenie priestoru v ktoróm sa veľa telefónuje. Zamestnanci sa sťažovali nato, že sa veľmi zle rozumejú. Investor nepožadoval žiadne merania akustiky. Podľa obhliadky bolo zrejmé, že v priestore je veľa rovných plôch, kde sa hluk odráža jedným smerom a tým ovplivňuje zrozumiteľnosť. Taktiež bola požiadavka na veľmi rýchle, čisté a relatívne lacné riešenie. Návrhli  sme montáž akustických dosiek KRUPINIT Final. Z dôvodu rýchlosti a aj ceny sme doporučili montovať kompletné dosky bez skracovania a akýchkoľvek úprav. Týmto spôsobom sa nám podarilo pokryť cca 41% stropnej plochy. Dosky boli po odsúhlasení statikom priamo kotvené do jestvujúcej konštrukcie. Podľa prvých ohlasov má akustický podhľad z dosiek KRUPINIT Final postačujúce vlastnosti a problém sa odstránil. Už len čakáme na ďalšie podlažie kde by smeho mohli realizovať.

«   |   »

Prečítajte si tiež