OP-TIM, realizácie 04/2019

Dokončenie zateplenia RD pod Vartoukou už je. Máme mierny časový sklz, skrz „krásneho“ Mája ale je tu. Menšie nedostatky sme opravili a už sa chystáme na druhú časť a to zateplenie podpivničenia. Ale to až neskôr.

  |   »

Prečítajte si tiež