Stavba domov

Rodinné a obytné domy, stavby na kľúč, rekonštrukcie.

V našej spoločnosti má nemalý podiel na objeme prác práve výstavba rodinných domov. Realizujeme stavbu rodinných domov na kľúč aj rodinnú výstavbu domov používaných na rekreáciu. Ponúkame tiež výstavbu bytových domov pre renomované developerské spoločnosti v širokom rozsahu – od štandardného prevedenia až po stavebné práce na zakázku veľmi náročných zákazníkov. Zaistíme a prevedieme aj všetky prvky týkajúcice sa interiéru.

Výstavba nízkoenergetických domov

Ideálnym systémom pre výstavbu objektov ako sú rodinné domy, kde sa vyžadujú vysoké tepelno izolačné vlastnosti, jednoduchá a rýchla montáž, vysoká kvalita spracovania a trvácnosť je Panel OPS 300. Panely OPS 300 sú panely sendvičovej konštrukcie zložené z expandovaného polystyrénu (eps) a drevocementovej dosky KRUPINIT.

Bývanie

  • príjemné bývanie s minimálnymi nákladmi na vykurovanie
  • šetrenie životného prostredia

Realizácia

  • vysoká pevnosť
  • jednoduchá a rýchla montáž

Odolnosť

  • vysoká požiarna bezpečnosť
  • odolnosť voči hmyzu, hlodavcom, vtákom, hubám

Základová škára je vyhotovená minimálne 900 mm pod plánovaným upraveným terénom resp. podľa lokálnych podmienok.  Základy sú vyhotovené z prostého betónu C 12/15, rozmerov 400*400 mm, uložené na štrkovom lomovom lôžku frakcie 8/16 a hrúbky 100 mm. Na základových pásoch sú murované betónové tvárnice v dvoch radoch, 500*250*250 mm, prepojené zo základovým pásom zvislou vystužov d10 mm, vodorovnou výstužov v každom rade 2x d6 mm. Debniace tvárnice sú zaliate betónom C 16/20. Základové pásy a doska, sú zaizolované extrudovaným polystyrénom hr. 50 mm do hĺbky 600 mm od vrchnej hrany základovej dosky, t.j. cca 350 mm pod úroveň upraveného terénu. Základová doska je z betónu C 20/25, hr. 150 mm, vystužená oceľovou sieťovinou 150*150*5. Pod základovou doskou je štrkový podklad z lomového kameňa 8/16 a hrúbky 100 mm. Základová doska je vodorovne izolovaná asfaltovou lepenkou V60 S35.

Obvodové steny

Steny sú tvorené samonosným panelom OPS300, vystuženým drevenými hranolmi SM/JD, 80×100 mm, kotvenými do základovej dosky cez ťahové kotvy. Na stenách je povrchová úprava tvorená systémom vyrovnávajúcej jadrovej omietky, armovania, sklotextilnou sieťkou a vonkajšou, resp. vo vnútry, vnútornou minerálnou omietkou.

Vnútorné steny

Tvoria vápeno-pieskové tehly 500*250*100 mm resp. 250 mm vprípade nosných stien, armovacie lepidlo, sklotextilná sieťka a vnútrná minerálna omietka.

Strešná konštrukcia (bungalov)

Nosnú konštrukciu tvorí tesársky krov z drevnej hmoty SM/JD, ošetrenej proti škodcom a hubám. Spodné, vodorovné hranoly sú romerov 50*150 mm, zaizolované minerálnou a zostatkovou izoláciou celkovej hrúbky 400mm. Zostatková tepelná izolácia tvorí max. 5% celkového objemu. Vrchné hranoly, resp. krokvy sú rozmerov 80*180 mm. Na krokvách je celoplošne upevnená strešná paropriepustná a vode nepriepustná fólia. Nad strešnou fóliou, na krokvách sú pozdĺžne uložené kontralaty 50*40 mm a laty 50*40 mm. Na latách je upevnený škridloplech. Krytina sa dodáva bez snehových zábran. Krytina je ukončená pri spodnej hrane zvodovým systémom s pozinkovaného plechu a polyuretanovou povrchovou úpravou.