Rekonštrukcia chodníka na ul. Jesenského

Pri tomto bytovom dome, po dlhých rokoch, doslúžil betónový chodník a preto nastal čas na jeho opravu. Búranie, odvoz sute, podsyp, hutnenie a pokladka dlažby. Trocha bol problém, že na tomto mieste už bol pokus na opravu a novší chodník je vyžšie ako vstup. Je treba časť rozobrať, vyspádovať tak, aby nebol spád do vchodu. Do týždňa od začatia bude hádam zákazka ukončená.

«   |   »

Prečítajte si tiež