Samonosný panel

Panely pre nízkoenergetické a pasívne domy

Panely OPS 300 sendvičovej konštrukcie zložené z expandovaného polystyrénu (eps) a drevocementovej dosky KRUPINIT. Krupinit tvorí vonkajší obal polystyrénového jadra, zabezpečuje pevnosť panelov, ochranu proti ohňu a mechanickému poškodeniu. Jeho pórovitá štruktúra dobre pohlcuje zvuk a poskytuje výborný podklad pre nanášanie omietok. Jadro panelu z expandovaného polystyrénu hrúbky 200 mm je výborným tepelným izolantom. Výsledkom je mimoriadne tepelne izolujúci, vysoko mechanicky odolný, zvukovo izolačný a požiarne bezpečný panel. S panelov OPS 300 je vyhotovených viac ako 100 objektov.

Použitie

 • Rodinné domy
 • Bytové domy
 • Nadstavby
 • Haly

Výhody

 • príjemné bývanie s minimálnymi nákladmi na vykurovanie
 • jednoduchá a rýchla montáž
 • vysoká pevnosť
 • šetrenie životného prostredia
 • vysoká požiarna bezpečnosť
 • odolnosť voči hmyzu, hlodavcom, vtákom, hubám
Samonosný panel Panely pre nízkoenergetické a pasívne domy

Rodinné domy

Panely OPS 300, sú ideálne pre výstavbu objektov ako sú rodinné domy, kde sa vyžadujú vysoké tepelno izolačné vlastnosti, jednoduchá a rýchla montáž, vysoká kvalita spracovania a trvácnosť.

Bytové domy

Pri týchto objektoch, sa za určitých podmienok, vyžadujú aj veľmi vysoké požiadavky na požiarnu odolnosť ako ja akustickú pohodu bývania. Tieto požiadavky panel OPS 300 spĺňa aj s rezervami.

Nadstavby a haly

Špecifickými požiadavkami pri týchto stavbách je aj požadavka na vysokú pevnosť a tuhosť.

Technické parametre dosiek

 • rozmery: 500 x 2000 x 300 mm
 • trieda reakcie na oheň: čiastočné pre jednotlivé materiály (Krupinit /B – S1, d0/, EPS /E/)
 • faktor difúzneho odporu: čiastočné pre jednotlivé materiály (Krupinit /6/, EPS /20-40/)
 • ostatné vlastnosti sa menia podľa hrúbky, ako je uvedené v tabuľke

 

Druh hrúbka

(m)

 

hmotnosť

(kg)

počet na palete

(ks)

objemová  hmotnosť ρ

(kg/m3)

tepelná vodivosť λ

(W/mK)

tepelný odpor R

(m2K/W)

Zvuková pohltivosť αw

(-)

Zvuková nepriezvučnosť  Rw

(dB)

Požiarná odolnosť steny
 OPS 300 0,3 70 5 0,05 6 0,15 s omietkou

0,8 bez omietky

44 RE 120

REI 120

REW 120

OPS 350 0,35 72 5 0,048 7,25 detto detto detto

Iné parametre

zdravotne a ekologicky neškodné – bez škodlivých chemických látok

enviromentálne vlastnosti – výrobný proces, ani likvidácia odpadu z panelov, nezaťažujú životné prostredie a výrobný proces je energeticky nenáročný

Poznámky

 • Rw – je index vzduchovej nepriezvučnosti vypočítaný podľa STN EN ISO 717-1. Hodnotí zvukovo izolačnú schopnosť deliacich priečok
 • αw – je činiteľ zvukovej pohltivosti určuje pomer pohlteného akustického výkonu k dopadajúcemu na daný materiál.
 • Ln,w – je index normalizovanej hladiny krokového hluku. Používa sa pri hodnotení zvukovo izolačných vlastností podláh.
 • DLα – je jednočíselná veličina na hodnotenie zvukovej pohltivosti. Podľa nej sa výrobok zaraďuje do kategórie napr. A3 (DLα je od 8 do 11 dB)
 • Klasifikácia reakcie na oheň: B – s l, d 0 (ťažko horľavý – s minimálnou rýchlosťou tvorby dymu, bez vzniku horiacich odkvapkávajúcich častíc)
 • µ – je faktor difúzneho odporu, je bezrozmerné číslo, stanovené podľa STN EN 12086. Hodnotí difúzny odpor materiálu voči vodným parám
 • δ – je súčiniteľ difúznej vodivosti (mg/m.h.Pa) according to STN EN 12086