Krupizol

Tepelno a zvukovo izolačné dosky

Krupizol ® skrátene KZ – K, je dvojvrstvá izolačná doska z minerálnej vlny s kolmým smerom minerálnych vlákien na plochu dosky a drevocementovej vrstvy hrúbky 10 mm.

Použitie

 • Stropy pivníc
 • Akustické obklady
 • Obvodové steny

Výhody

 • príjemné tiché bývanie s malou spotrebou tepla
 • jednoducho a rýchlo montovateľné
 • požiarne bezpečné
 • veľmi trvácne
Krupizol Tepelno a zvukovo izolačné dosky

Stropy pivníc a garáží

Stropy suterénnych priestorov a garáží, kde je potrebná vysoká požiarna odolnosť, akustika a dostatočná tepelná izolácia.

Akustické obklady

Strojovne, výrobné priestory a všetky priestory, kde sa požaduje znížiť akustickú záťaž.

Izolácia obvodových stien

Ideálny materiál pre použitie v miestach s potrebou dosiahnuť vysoké tepelno-izolačné vlastnosti, difúziu vodných pár ako aj požiarnu odolnosť.

Technické parametre dosiek

 • rozmery: 500 x 2000 mm
 • difúzia vodných pár: µ = 5
 • zvuková pohltivosť: 0,8
 • reakcia na oheň (s omietkou): B-s1, d0
 • ostatné vlastnosti sa menia podľa hrúbky, ako je uvedené v tabuľke
Druh hrúbka

(m)

 

hmotnosť

(kg)

počet na palete

(ks)

objemová  hmotnosť ρ

(kg/m3)

tepelná vodivosť λ

(W/mK)

tepelný odpor R

(m2K/W)

h a b
 KZ-50 K 50 10 40 10 72 180 0,049 1,00
KZ-75 K 75 10 65 13 50 175 0,046 1,50
KZ-100/20 K 100 20 80 18 36 180 0,044 2,2
KZ-3/50 50 7,5/7,5 35 11 72 177 0,055 0,9
KZ-3/75 75 7,5/7,5 60 13 50 176 0,057 1,3

h – celková hrúbka dosky,

a – hrúbka drevocementovej vrstvy,

b – hrúbka minerálnej vlny,

Druh Zvuková pohltivosť αw (-) pri rôznych frekvenciách
Frekvencia (Hz) 100 200 400 800 1600 3150
KZ 75 0,37 0,55 0,89 0,83 0,90 0,71

Iné parametre

zdravotne a ekologicky neškodné – bez škodlivých chemických látok

 

Poznámky

 • Klasifikácia reakcie na oheň: B – s1, d0 (ťažko horľavý – s minimálnou rýchlosťou tvorby dymu, bez vzniku horiacich odkvapkávajúcich častíc)
 • Faktor difúzneho odporu prieniku vodných pár µ, je bezrozmerné číslo, stanovené podľa STN EN 12086