Krupinit

Ekologické drevocementové dosky

Krupinit® je stavebná tepelno a zvukovo izolačná doska z drevných vlákien spojených portlandským cementom. Je to najstaršia priemyselne vyrábaná izolačná doska, stavbárom známa ako heraklitová doska už viac ako 3/4 storočia. Pre výborné vlastnosti overená časom sa používa v rôznych aplikáciách dodnes.

Použitie

 • Biostavby
 • Akustické obklady
 • Deliace priečky
 • Ploché strechy

Výhody

 • Bez škodlivých chemických látok
 • Príjemné, tiché a energeticky úsporné  bývanie
 • Veľmi trvácne
 • Požiarne bezpečné
 • Šetriace životné prostredie
Krupinit Ekologické drevocementové dosky

Biostavby

Dosky Krupinit sa používajú na stavbu obvodových montovaných stien rámovej drevenej alebo oceľovej konštrukcie. Rovnako aj na deliace priečky, stropy a podkrovné priestory. Upevňujú sa skrutkami o rošt alebo závesný systém. Vhodné sú predovšetkým pre ich výborné vlastnosti a jednoduchu montáž.

 

Deliace priečky

Náročné podmienky zvukovej izolácie deliacich priečok možno riešiť doskami Krupinit na starých stavbách i na novostavbách. Vhodné sú pre ťažké i ľahké priečky.

Murované priečky sa jednostranne, alebo obojstranne obložia Krupinitom upevneným pomocou rozperných príchytiek. Tento sa následne omietne, alebo sa obloží sadrokartónovými doskami. Dosiahnutá nepriezvučnos Rw = 54 dB. Obr.1

 

Akustické obklady stropov a stien

Športové, spoločenské, priemyselné a iné priestory, kde je potrebné zlepšiť akustiku, je možné upraviť obkladom stropu a stien neomietnutými doskami Krupinit. Otvorená štruktúra týchto dosiek pohlcuje zvuk a farebne upravená dotvára esteticky daný priestor. Obr. 2

 

Ploché strechy

Požiarna odolnosť dosiek Krupinit a ich pevnosť, ako aj tepelno a zvukovo izolačná schopnosť, umožňuje ich použitie pri vytváraní pevnej krycej pochôdznej vrstvy, vhodnej pre aplikáciu hydroizolačnej vrstvy plameňom. Táto vrstva chráni tepelnoizolačnú vrstvu vytvorenú z penového polystyrénu.

 

Technické parametre dosiek

druh hrúbka

(m)

hmotnosť

(kg)

počet na palete

(ks)

objemová  hmotnosť ρ

(kg/m3)

tepelná  vodivosť λ

(W/mK)

tepelný odpor R

(m2K/W)

 K 15 15 7,5 240 480 0,09 0,15
 K 20 20 8,5 160 415 0,08 0,20
 K 25 25 10,5 140 410 0,07 0,30
 K 30 30 12,5 120 410 0,07 0,35
 K 35 35 14,0 100 390 0,07 0,45
 K 40 40 16,0 90 395 0,07 0,50
 K 50 50 19,0 72 380 0,07 0,60

 

Iné parametre

zdravotne a ekologicky neškodné – bez škodlivých chemických látok

 

Výhody

 • príjemné prostredie dané dobrou tepelnou a zvukovou izoláciou
 • výborná priepustnosť vodných pár (μ = 4 až 7)
 • ľahká opracovateľnosť bežným náradím
 • výborná priľnavosť k betónu
 • jednoduché nanášanie omietok
 • dlhá životnosť podmienená odolnosťou voči:
  • ohňu (B – s1, d0)
  • drevokaznému hmyzu (aj termitom)
  • hlodavcom a vtákom
  • hubám a pliesňam

Poznámky

Rw – je index vzduchovej nepriezvučnosti vypočítaný podľa STN EN ISO 717-1. Hodnotí zvukovo izolačnú schopnosť deliacich priečok

Klasifikácia reakcie na oheň: B – s1, d0 (ťažko horľavý – s minimálnou rýchlosťou tvorby dymu, bez vzniku horiacich odkvapkávajúcich častíc)

Faktor difúzneho odporu μ, je bezrozmerné číslo, stanovené podľa STN EN 12086

Súčiniteľ difúznej vodivosti (mg/m.h.Pa), pod.a STN EN 12086