Krupinit Final

Finálne drevocementové dosky

Krupinit® a jej povrchová úprava Final je doska z drevnej vlny spojenej portlandským cementom ktorá sa  vyznačuje jemnou a členitou textúrou, ktorá vytvára estetický povrch a veľmi vysoké akustické vlastnosti.

 

Použitie

 • Okrasné obklad
 • Akustické obklady
 • Okrasné predmety
 • Protipožiarne obklady

Výhody

 • Estetický povrch
 • Špičkové akustické vlastnosti
 • Odolnosť voči požiaru
 • Veľmi trvácny materiál
 • Bez škodlivých látok
Krupinit Final Finálne drevocementové dosky

Okrasné obklady

Dosky sú charakteristické jemnejšou štruktúrou drevnej vlny a Krupinit F farebnou povrchovou úpravou. Svojou povrchovou úpravou esteticky skrášľujú priestory. Používajú sa ako obklad interiérových stien, priečok, stropov, montovaných alebo murovaných konštrukcií.

Akustické obklady

Športové, spoločenské, priemyselné a iné priestory, kde je potrebné zlepšiť akustiku, je možné upraviť obkladom stropu, stien a iných konštrukcií neomietnutými doskami . Otvorená štruktúra týchto dosiek Krupinit F pohlcuje zvuk a nepravidelný povrch dosiek odráža rozptýlené zvukové vlny tak, že sa nevytvára akustická ozvena. Správne obložené konštrukcie môžu dosiahnuť nepriezvučnosť až Rw = 54dB.

Dekoračné predmety

Krupinit F je tiež možné použiť na rôzne dekoračné predmety ako sú tienidlá, svietniky, obrazy, mozaiky, puzzle… Tu sa nekladú žiadne obmedzenia, len treba povoliť uzdu fantázii.

Protipožiarne a iné použitie

Dosky Krupinit F, ako aj ich základná varianta Krupinit, majú aj ďalšie vlastnosti, na ktoré netreba zabúdať napr.: protipožiarnu odolnosť, pevnosť, tepelno a zvukovo izolačná schopnosť, trvácnosť a mnoho ďalších, ktoré túto dosku predurčujú na použitie v stavebníctve, ako aj iných odvetviach.

Dosky Krupinit F sú vhodné predovšetkým pre ich výborné vlastnosti a jednoduchú montáž. Upevňujú sa skrutkami o drevený rošt alebo na pozinkovaný závesný  systém. Montáž dokážu realizovať aj menej skúsení majstri, ktorí s našimi inštrukciami zvládnu montáž aj svojpomocne.

Technické parametre dosiek

 • rozmery: 500 x 2000 mm
 • difúzia vodných pár: µ = 4 – 7
 • zvuková pohltivosť: 0,8
 • reakcia na oheň (s omietkou): B-s1, d0
 • ostatné vlastnosti sa menia podľa hrúbky, ako je uvedené v tabuľke
Druh hrúbka

(m)

 

hmotnosť

(kg)

počet na palete

(ks)

objemová  hmotnosť ρ

(kg/m3)

tepelná vodivosť λ

(W/mK)

tepelný odpor R

(m2K/W)

Zvuková pohltivosť αw

(-)

 K-15F 15 7,5 240 480 0,062 0,24 100Hz – 0,08
K-20F 20 8,5 160 415 0,062 0,32 200Hz – 0,15
K-25F 25 10,5 140 410 0,063 0,30 400Hz – 0,43
K-30F 30 12,5 120 405 0,062 0,48 800Hz – 0,71

 

Druh Zvuková pohltivosť αw (-) pri rôznych frekvenciách
Frekvencia (Hz) 100 200 400 800 1600 3150
K-25F 0,08 0,15 0,43 0,71 0,59 0,62

Iné parametre

zdravotne a ekologicky neškodné – bez škodlivých chemických látok

Poznámky

 • Rw – je index vzduchovej nepriezvučnosti vypočítaný podľa STN EN ISO 717-1. Hodnotí zvukovo izolačnú schopnosť deliacich priečok
 • αw – je činiteľ zvukovej pohltivosti určuje pomer pohlteného akustického výkonu k dopadajúcemu na daný materiál.
 • Klasifikácia reakcie na oheň: B – s l, d 0 (ťažko horľavý – s minimálnou rýchlosťou tvorby dymu, bez vzniku horiacich odkvapkávajúcich častíc)
 • µ – je faktor difúzneho odporu, je bezrozmerné číslo, stanovené podľa STN EN 12086. Hodnotí difúzny odpor materiálu voči vodným parám
 • δ – je súčiniteľ difúznej vodivosti (mg/m.h.Pa) according to STN EN 12086