Kombidoska

Vrstvené stavebné izolačné dosky

Kombidoska® – stavebno tepelno a zvukovo-izolačná doska z penového samozhášavého polystyrénu a drevo-cementovej vrstvy hr. 10 alebo 20 mm.

Kombidoska 2 – dvojvrstvová doska rovnakého zloženia, s drevocementovou vrstvou hrúbky 5 mm.

Kombidoska 3 – trojvrstvová doska, kde je polystyrénové jadro obojstranne kryté drevocementovými vrstvami hrúbky 5 mm.

Použitie

 • Stropy pivníc
 • Stropy hál
 • Betónové časti stavieb
 • Zateplenie stien, podkroví, podláh

Výhody

 • Výborný tepelný a zvukový izolant
 • Odolné proti mechanickému poškodeniu a poškodeniu vtákmi
 • Odolné proti prehriatiu slnečným žiarením
 • Jednoduchá a rýchla montáž
 • Malá hmotnosť
 • Zdravotná a ekologická nezávadnosť
Kombidoska Vrstvené stavebné izolačné dosky

Stropy pivníc

Kombidosky farebne upravené nástrekom sa mechanicky upevnia o strop pomocou skrutiek do dreveného alebo oceľového roštu uchyteného o strop alebo kombidosku uchytávame priamo do stropu pomocou rozperných tanierových príchytiek.

Stropy hál

Kombidosky 3, pevná v ohybe, mechanicky sa pripevnia o rošt alebo konštrukciu strechy skrutkami a tanierovými podložkami. V prípade potreby je môže na dosku naniesť farbu alebo vyhotoviť omietku.

Betónové konštrukcie

Kombidosky 3, izolovanie tepelných mostov, vyhotovenie skrytých debnení.

Zateplenie stien

Kombidosky 2, pripevníme o stenu pomocou mechanických rozperných príchytiek bez lepenia o podklad

Podkrovie

Kombidosky pripevňujeme na rošt pomocou skrutiek. Povrch dosiek podľa potreby natierame farbou alebo nanášame omietkový systém.

 

Technické parametre dosiek

 • rozmery: 500 x 2000 mm
 • difúzia vodných pár: µ = 40 až 60
 • reakcia na oheň (s omietkou): B-s1, d0
 • ostatné vlastnosti sa menia podľa hrúbky, ako je uvedené v tabuľke
Druh hrúbka

(m)

 

hmotnosť

(kg)

počet na palete

(ks)

objemová  hmotnosť ρ

(kg/m3)

tepelná vodivosť λ

(W/mK)

tepelný odpor R

(m2K/W)

h a b
 KD-25 25 10 15 6,6 140 260 0,048 0,50
 KD-35 35 10 25 6,8 100 185 0,047 0,75
 KD-50/20 50 20 30 10,5 72 210 0,049 1,00
KD-50 50 10 40 7,0 72 135 0,045 1,10
 KD-75 75 10 65 7,2 50 95 0,042 1,80
 KD-100 100 10 90 7,5 36 75 0,041 2,40
KD-2/25 25 5 20 3,9 140 152 0,047 0,55
KD-2/35 35 5 30 4,1 100 114 0,046 0,85
KD-2/50 50 5 45 4,3 72 86 0,044 1,20
KD-2/75 75 5 70 4,7 50 61 0,043 1,75
KD-2/100 100 5 95 5,0 36 50 0,042 2,40
KD-3/25 25 5/5 15 6,6 140 260 0,048 0,50
KD-3/35 35 5/5 25 6,8 100 185 0,047 0,75
KD-3/50 50 5/5 40 7,0 72 135 0,045 1,10
KD-3/75 75 5/5 65 7,2 50 95 0,042 1,80
KD-3/100 100 5/5 90 7,5 36 75 0,041 2,4

h – celková hrúbka dosky,

a – hrúbka drevocementovej vrstvy,

b – hrúbka polystyrénu,

Iné parametre

zdravotne a ekologicky neškodné – bez škodlivých chemických látok

Poznámky

 • Klasifikácia reakcie na oheň: B – s1, d0 (ťažko horľavý – s minimálnou rýchlosťou tvorby dymu, bez vzniku horiacich odkvapkávajúcich častíc)
 • Faktor difúzneho odporu prieniku vodných pár µ, je bezrozmerné číslo, stanovené podľa STN EN 12086