Betonárske výrobky

Skruže, kónusy, priekopové tvárnice...

Betónové výrobky rôznych určení s kvalitným spracovaním, rôznych veľkostí ktoré sú certifikované.

Použitie

  • studne
  • chodníky
  • priekopy
  • žlaby

Výhody

  • pevnosť
  • kvalita
  • funkčnosť
Betonárske výrobky Skruže, kónusy, priekopové tvárnice...

Dokumenty

Vyhlásenie zhody výrobkov podľa

STN EN 13168 a STN EN 13172