O nás

Viac ako 20 ročná tradícia výroby

OP-TIM, spol. s r.o., jediný výrobca drevocementových dosiek na Slovensku nadviazal pri svojom vzniku v roku 1991 na viac ako 20 ročnú tradíciu výroby týchto dosiek v Krupine. V priebehu desaťročia svojej existencie sa snažíme vyrábať kvalitné tepelnoizolačné materiály, ktoré odzrkadľujú potreby súčasnej doby. Tradícia spojená s inováciou a novou technológiou, ako aj systematickým úsilím o zabezpečenie kvality je predpokladom úspešného zvládnutia cieľa, ktorý sme si vytýčili na svojom začiatku.

Firma OP-TIM

vznikla v roku 1991. Nadviazala na viac ako 20 ročnú tradíciu výroby izolačných dosiek a betónových prefabrikátov. Rozšírila  program o zatepľovanie domov a predaj stavebného materiálu. Pôvodný počet 25 pracovníkov sa zdvojnásobil, čím sme prispeli k zlepšeniu zamestnanosti v našom regióne. Našou snahou je produkovať certifikované výrobky vysokej kvality a poskytovať kvalitné služby. Dosahujeme to využívaním nových technológií a budovaním systému kvality: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14 001: 2004, OH SAS 18 001: 2007.

 

Vyrábame:

 • tepelnoizolačné dosky  Krupinit, Kombidoska a Krupizol.
 • betónové studňové skruže a iné prefabrikáty
 • panely OPS 300, pre stavbu nízkoenergetických budov

Realizujeme:

 • zatepľovanie rodinných domov a iných stavieb / od roku 1994 /
 • zatepľovanie pivničných stropov bytových domov / od roku 2002 /
 • komplexnú obnovu bytových domov / opravy striech, balkónov, okien, a pod. /
 • zvukové izolácie deliacich priečok a výťahových šácht
 • akustické obklady stropov a stien
 • výstavbu rodinných domov
 • výrobu a montáž okenných a balkónových sušiakov bielizne

Predávame:

 • tepelnoizolačné dosky vlastnej výroby
 • betónové prefabrikáty
 • panely OPS 300
 • stavebný  a inštalačný materiál

Poskytujeme:

 • služby nákladnej dopravy
 • bezplatné poradenstvo o tepelných izoláciách a stavbe nízkoenergetických budov

Významnejšie referencie

zatepľovanie, realizácie

rok 1994

Rímskokatolícky kostol, Hriňová – Raticov Vrch
tepelnoizolačný materiál – Krupizol.

Rímskokatolícky kostol, Kováčová
tepelnoizolačný materiál -Krupizol.

rok 1995

Autoservis Peugeot, Bratislava – Petržalka
tepelnoizolačný materiál -Kombidoska.

rok 1996

Mládežnícke stredisko u Saleziánov, Banská Bystrica – Sásová.
tepelnoizolačný materiál –Kombidoska

rok 1999

JUDr. Miroslav Abelovský, Zvolen – Môťová
Rodinný dom, tepelnoizolačný materiál – Kombidoska.

rok 2000

Ján Kubinec,  Turová č. 21
Rodinný dom, tepelnoizolačný materiál-Kombidoska

rok 2002

MUDr. Martin Olej s manželkou,  Štefánikova 850/17, Krupina.
Rodinný dom, tepelnoizolačný materiál – Kombidoska

rok 2003

Ing. Ján Kristeľ, Ing. Štefan Kyslý,  Ul. Slobody 74, Dobrá Niva.
Rodinný dom, tepelnoizolačný materiál – fasádny polystyrén

Mgr. Ján Polc, Ul. Sláviková, Dobrá Niva.
Rodinný dom, tepelnoizolačný materiál -Krupizol.

Milan Jakubík, Ul. Slobody 474/58, Dobrá Niva.
Rodinný dom, tepelnoizolačný materiál – Kombidoska

Mgr. Vladimír Terem, Kúpeľná 25, Sliač
Rodinný dom, tepelnoizolačný materiál – Kombidoska

Obecný úrad Dobrá Niva, Námestie Slobody, Dobrá Niva.
tepelnoizolačný materiál – fasádny polystyrén.

Ján Cút, Hrádocká 676, 962 63 Pliešovce
Rodinný dom, tepelnoizolačný materiál – fasádny polystyrén.

rok 2004

Pavel Ponický, Ul. Turecká č. 196, Sása.
Rodinný dom, tepelnoizolačný materiál – fasádny polystyrén.

SVB, Mierová 441/4, Zvolenská Slatina.
Bytový dom, tepelnoizolačný materiál – fasádny polystyrén.

Ing. Vladimír Hrmo, Sláviková ul. č. 77, Dobrá Niva
Rodinný dom, tepelnoizolačný materiál – fasádny polystyrén.

SVB pri Garážach, J. Bánika 1990/14, Zvolen
Bytový dom, tepelnoizolačný materiál – fasádny polystyrén.

rok 2005

SPOLBYT Krupina
SVB Majerský rad 44,45 Krupina
Bytový dom, tepelnoizolačný materiál – fasádny polystyrén.

SVB Sitno, Ul. Gaštanová 174 Sv. Anton
Bytový dom, tepelnoizolačný materiál – fasádny polystyrén.

Rímskokatolícka cirkev – farnosť a kostol, Zvolen- Sekier
tepelnoizolačný materiál – fasádny polystyrén.

rok 2008

SBD Zvolen, Nográdyho 1455/24,  Zvolen
Bytový dom, Majerský rad 648/55,56  Krupina
tepelnoizolačný materiál – fasádny polystyrén

SBD Zvolen, Nográdyho 1455/24,  Zvolen
Majerský rad  653/59,60,61,  Krupina
Bytový dom, tepelnoizolačný materiál – fasádny polystyrén

SVB – Harmónia
Školská 3, Krupina (severná štítová stena)
Bytový dom, tepelnoizolačný materiál – fasádny polystyrén

SVB, Bzovík č.145
Bytový dom, tepelnoizolačný materiál – fasádny polystyrén

rok 2009

IDM spol. s r.o., Záhradná 8, 962 12 Detva
Višňovského 2505/5  Zvolen
Bytový dom, tepelnoizolačný materiál – fasádny polystyrén

ZŠ Pliešovce
Tepelnoizolačný materiál – fasádny polystyrén

rok 2010

SBD Zvolen, Nográdyho 1455/24,
Železničná 884/7-10, Krupina
Bytový dom, tepelnoizolačný materiál – fasádny polystyrén

SBD Zvolen, Nográdyho 1455/24, Zvolen
A. Hlinku 2556/23 – 31
Bytový dom, tepelnoizolačný materiál – polystyrén NEO

rok 2011

SBD Zvolen, Nográdyho 1455/24,  Zvolen
Majerský rad 655/62,63,64, Krupina
Bytový dom,t Tepelnoizolačný materiál – fasádny polystyrén

SBD Zvolen, Nográdyho 1455/24,  Zvolen
Majerský rad 2454/53,54, Krupina
Bytový dom, tepelnoizolačný materiál – fasádny polystyrén

 

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP č. 47/9, Dobrá Niva

Materská škola ul.8. marca č. 317,  Dobrá Niva
Tepelnoizolačný materiál – fasádny polystyrén

SVB Majerský rad 647/51,52, Krupina
Majerský rad 647/51,52, Krupina
Bytový dom, tepelnoizolačný materiál – fasádny polystyrén
Nad 22,5 m – minerálna vlna

SVB Mlynská 893/1, Krupina
Mlynská 893/1, Krupina
Bytový dom, tepelnoizolačný materiál – minerálna vlna

rok 2012

Súdny exekútor JUDR. Jozef Ďurica
Borovianska ul. Č. 2564/17, Zvolen
Administr. Budova, tepelnoizolačný materiál – fasádny polystyrén

Bc. Ján Szelle
Kráľovce – Krnišov č. 69
Rekreačný dom, rekonštrukcia

rok 2013

SBD Zvolen, Nográdyho 1455/24,  Zvolen
ul. J.Donča 2004/2-4, Zvolen
Bytový dom, tepelnoizolačný materiál – minerálna vlna

rok 2006

Stavebné bytové družstvo č.1567, Hriňová
Školská ulica 1570/13,15 Hriňová,
Bytový dom, tepelnoizolačný materiál – fasádny polystyrén.

Motorest TRANZIT – Anna Cutlácová
Motorest, Rakovec 352, Hontianske Nemce,
tepelnoizolačný materiál – fasádny polystyrén.

Marian Krnáčik a Ján Výboch
Svätotrjičné námestie č.19, Krupina
Rodinný dom, tepelnoizolačný materiál -fasádny polystyrén.

SBD Zvolen, Nográdyho 1455/24,  961 50  Zvolen
Majerský rad 655/62,63,64 Krupina
Bytový dom, tepelnoizolačný materiál – fasádny polystyrén

rok 2007

Spoločenstvo T 16, Pionierska 1, 962 11 Detva
tepelnoizolačný materiál – fasádny polystyrén

Štúrova 4 – 7, Detva
Bytový dom, tepelnoizolačný materiál – fasádny polystyrén

SVB Železničná kolónia
tepelnoizolačný materiál – fasádny polystyrén

J. Švermu 37, 960 01  Zvolen
Bytový dom, tepelnoizolačný materiál – fasádny polystyrén

E. M. Šoltésovej  2510 / 42, 44 , Zvolen
Bytový dom, tepelnoizolačný materiál – fasádny polystyrén

SBD Zvolen, Nográdyho 1455/24,  Zvolen
Nový rad 184,  Dudince
Bytový dom , tepelnoizolačný materiál – fasádny polystyrén

rok 2014

SBD Zvolen, Nográdyho 1455/24,  Zvolen
Školská ul. 827/5, Zvolen
Bytový dom, tepelnoizolačný materiál – fasádny polystyrén

SBD Zvolen, Nográdyho 1455/24,  Zvolen
Majerský rad 2453/65,66, Krupina
Bytový dom, tepelnoizolačný materiál – fasádny polystyrén

Nájomný bytový dom
Záhradná ul., Krupina
tepelnoizolačný materiál – fasádny polystyrén

roky 2014 – 2015

SBD Zvolen, Nográdyho 1455/24,  Zvolen
Štefánikova ul. 847/9, Krupina
Bytový dom, tepelnoizolačný materiál – fasádny polystyrén

MUDr. Juraj Hraško
Horné Kopanice, Krupina
Rodinný dom – výstavba