Pracovné postupy

Ako správne aplikovať izolačné materiály

Pracovné postupy | Rodinné domy | Zateplovanie

Zateplenie RD pod Vartoukou

Ďalší z RD ktorý treba zatepliť Škoda len že a inve tor nerozhodol pre väčšiu hrúbku izolácie Aj keď bol...
Bytové domy | Odvodnenie | Pracovné postupy | Zachytávanie vody

Oprava chodníka Školská

A za e olkový chodník Už aj pri tomto bolo na ča e Od tránenie pôvodných priekopových tvárnic, oči tenie a...
Bytové domy | Pracovné postupy | Referencie | Rodinné domy

Výmena dlažby a dažďového systému na MR

Aj menšie práce a rátajú:-) Vymenili me dlažbu okolo bytovky lebo to už vyzeralo ozaj hrozne a popri, aby boli...
Pracovné postupy | Rodinné domy | Zateplovanie

Dokončenie fasády RD na ul. Nad mestom

Fa ádu a podarilo ukončiť ešte v roku 2018 ale aj tak a treba pochváliť Do ť veľký rodinný dom je teraz...
Nezaradené | Odvodnenie | Pracovné postupy

Oprava chodníka na ul. Spitzera

Ak je potrebné opraviť rôzne tavebné objekty, me...
Pracovné postupy | Rodinné domy

Montáž samonosných panelov OPS 300 v Banskej Štiavnici

Fotonávod montáže panelov OPS 300 Tento pô ob montáže bol trocha iný ako používame inde Základová do ka...
Bytové domy | Nezaradené | Pracovné postupy | Referencie | Rodinné domy | Zateplovanie

Rekonštrukcia fasády BD Krupina MR 77

Rekonštrukcia fa ády a izolácií základov mu ela prí ť, keďže objekt mal veľké problémy vlhko ťou a...
Bytové domy | Nezaradené | Pracovné postupy | Referencie | Rodinné domy | Zateplovanie

Pokračovanie rekonštrukcie BD na Dobrej Nive

Pred ča om a pu til inve tor do rekonštrukcie železničných objektov ktoré chátrali Minulý rok me čia točne...
Aktuality | Bytové domy | Odvodnenie | Pracovné postupy | Referencie

Dočasná oprava dlažby

Keď a niečo ne praví poriadne, treba to opravovovať tále Tento prípad ú aj niektoré v tupy do bytových...
Bytové domy | Odvodnenie | Pracovné postupy | Rodinné domy

Ukončená rekonštrukcia chodníka na ul. Jesenského

Rekonštrukcia chodníka prebehla ú pešne a pomerne aj rýchlo Inve tor je pokojný a to je...
Aktuality | Bytové domy | Odvodnenie | Pracovné postupy

Rekonštrukcia chodníka Jesenského

Pri tomto bytovom dome, po dlhých rokoch, do lúžil betónový chodník a preto na tal ča na jeho opravu Búranie,...
Pracovné postupy | Rodinné domy | Zateplovanie

Zateplenie RD v Banskej Štiavnici dokončené

Ďalšia realizácia zateplenia je takmer hotová Drobné úpravy a je to tam Dúfam že zákazník je...
Bytové domy | Pracovné postupy

Rekonštrukcia školskej kuchyni

Aj v školách je čo opravovať Preto a púšťame do výmeny dlažby v škol kej kuchyni Vy ekať, vy praviť,...
Pracovné postupy

Izolácia podkrovia doskami KRUPINIT

Foto návod ako právne aplikovať izolačné do ky KRUPINIT v rámci realizácie izolácie...
Odhlučnenie | Pracovné postupy

Akustický strop na drevenom rošte

Foto po tup ako aplikovať izolačné do ky z drevnej vlny v rámci realizácie ohlučnenia...