Pracovné postupy

Ako správne aplikovať izolačné materiály

Odvodnenie | Zachytávanie vody | Rodinné domy | Bytové domy | Pracovné postupy

Zhotovenie soklového chodníka 07/2019

Oprava oklového chodníka už bola potrebná ako oľ A popri tom a využila aj tará dlažba na pojenie vchodov...
Rodinné domy | Bytové domy | Pracovné postupy | Zateplovanie

Výmena balkónových výplní 06/2019

Každá vec tarne a potom ju treba vymeniť za novšiu, krajšiu a lepšiu Aj pri týchto balkónových výplniach to...
Rodinné domy | Bytové domy | Pracovné postupy

Oprava PVC podlahy 05/2019

Menšia realizácia opravy PVC podlahy v...
Rodinné domy | Pracovné postupy | Zateplovanie

Zateplenie RD pod Vartoukou 04/2019

Ďalší z RD ktorý treba zatepliť Škoda len že a inve tor nerozhodol pre väčšiu hrúbku izolácie Aj keď bol...
Odvodnenie | Zachytávanie vody | Bytové domy | Pracovné postupy

Oprava chodníka Školská 03/2019

A za e olkový chodník Už aj pri tomto bolo na ča e Od tránenie pôvodných priekopových tvárnic, oči tenie a...
Referencie | Rodinné domy | Bytové domy | Pracovné postupy

Výmena dlažby a dažďového systému na MR 02/2019

Aj menšie práce a rátajú:-) Vymenili me dlažbu okolo bytovky lebo to už vyzeralo ozaj hrozne a popri, aby boli...
Rodinné domy | Pracovné postupy | Zateplovanie

Dokončenie fasády RD na ul. Nad mestom 01/2019

Fa ádu a podarilo ukončiť ešte v roku 2018 ale aj tak a treba pochváliť Do ť veľký rodinný dom je teraz...
Odvodnenie | Pracovné postupy | Nezaradené

Oprava chodníka na ul. Spitzera

Ak je potrebné opraviť rôzne tavebné objekty, me...
Rodinné domy | Pracovné postupy

Montáž samonosných panelov OPS 300 v Banskej Štiavnici

Fotonávod montáže panelov OPS 300 Tento pô ob montáže bol trocha iný ako používame inde Základová do ka...
Referencie | Rodinné domy | Bytové domy | Pracovné postupy | Zateplovanie | Nezaradené

Rekonštrukcia fasády BD Krupina MR 77

Rekonštrukcia fa ády a izolácií základov mu ela prí ť, keďže objekt mal veľké problémy vlhko ťou a...
Referencie | Rodinné domy | Bytové domy | Pracovné postupy | Zateplovanie | Nezaradené

Pokračovanie rekonštrukcie BD na Dobrej Nive

Pred ča om a pu til inve tor do rekonštrukcie železničných objektov ktoré chátrali Minulý rok me čia točne...
Odvodnenie | Aktuality | Referencie | Bytové domy | Pracovné postupy

Dočasná oprava dlažby

Keď a niečo ne praví poriadne, treba to opravovovať tále Tento prípad ú aj niektoré v tupy do bytových...
Odvodnenie | Rodinné domy | Bytové domy | Pracovné postupy

Ukončená rekonštrukcia chodníka na ul. Jesenského

Rekonštrukcia chodníka prebehla ú pešne a pomerne aj rýchlo Inve tor je pokojný a to je...
Odvodnenie | Aktuality | Bytové domy | Pracovné postupy

Rekonštrukcia chodníka Jesenského

Pri tomto bytovom dome, po dlhých rokoch, do lúžil betónový chodník a preto na tal ča na jeho opravu Búranie,...
Rodinné domy | Pracovné postupy | Zateplovanie

Zateplenie RD v Banskej Štiavnici dokončené

Ďalšia realizácia zateplenia je takmer hotová Drobné úpravy a je to tam Dúfam že zákazník je...
Bytové domy | Pracovné postupy

Rekonštrukcia školskej kuchyni

Aj v školách je čo opravovať Preto a púšťame do výmeny dlažby v škol kej kuchyni Vy ekať, vy praviť,...