Bytové domy

Odvodnenie | Zachytávanie vody | Rodinné domy | Bytové domy | Pracovné postupy

Zhotovenie soklového chodníka 07/2019

Oprava oklového chodníka už bola potrebná ako oľ A popri tom a využila aj tará dlažba na pojenie vchodov...
Rodinné domy | Bytové domy | Pracovné postupy | Zateplovanie

Výmena balkónových výplní 06/2019

Každá vec tarne a potom ju treba vymeniť za novšiu, krajšiu a lepšiu Aj pri týchto balkónových výplniach to...
Rodinné domy | Bytové domy | Pracovné postupy

Oprava PVC podlahy 05/2019

Menšia realizácia opravy PVC podlahy v...
Odvodnenie | Zachytávanie vody | Bytové domy | Pracovné postupy

Oprava chodníka Školská 03/2019

A za e olkový chodník Už aj pri tomto bolo na ča e Od tránenie pôvodných priekopových tvárnic, oči tenie a...
Referencie | Rodinné domy | Bytové domy | Pracovné postupy

Výmena dlažby a dažďového systému na MR 02/2019

Aj menšie práce a rátajú:-) Vymenili me dlažbu okolo bytovky lebo to už vyzeralo ozaj hrozne a popri, aby boli...
Odvodnenie | Drevná vlna | Rodinné domy | Bytové domy | Zateplovanie | Odhlučnenie

Výber realizácii v roku 2018

Ďakujeme všetkým inve torom za možno ť realizácie V roku 2018 me riešili zatepľovanie, opravy dlažieb a...
Rodinné domy | Bytové domy | Zateplovanie

Dokončená fasáda na Starej Hore

Dokončená fa áda chaty na Starej Hore Fa áda je pravená kvalitne a vyzerá...
Referencie | Rodinné domy | Bytové domy | Pracovné postupy | Zateplovanie | Nezaradené

Rekonštrukcia fasády BD Krupina MR 77

Rekonštrukcia fa ády a izolácií základov mu ela prí ť, keďže objekt mal veľké problémy vlhko ťou a...
Referencie | Rodinné domy | Bytové domy | Pracovné postupy | Zateplovanie | Nezaradené

Pokračovanie rekonštrukcie BD na Dobrej Nive

Pred ča om a pu til inve tor do rekonštrukcie železničných objektov ktoré chátrali Minulý rok me čia točne...
Referencie | Rodinné domy | Bytové domy | Zateplovanie

Obnova fasády tribúny na Dobrej Nive

Na Dobrej Nive a robila rekonštrukcia tribúny fotbalového štadiónu a naša firma OP-TIM a podieľala na obnove...
Odvodnenie | Aktuality | Referencie | Bytové domy | Pracovné postupy

Dočasná oprava dlažby

Keď a niečo ne praví poriadne, treba to opravovovať tále Tento prípad ú aj niektoré v tupy do bytových...
Odvodnenie | Rodinné domy | Bytové domy | Pracovné postupy

Ukončená rekonštrukcia chodníka na ul. Jesenského

Rekonštrukcia chodníka prebehla ú pešne a pomerne aj rýchlo Inve tor je pokojný a to je...
Odvodnenie | Aktuality | Bytové domy | Pracovné postupy

Rekonštrukcia chodníka Jesenského

Pri tomto bytovom dome, po dlhých rokoch, do lúžil betónový chodník a preto na tal ča na jeho opravu Búranie,...
Aktuality | Referencie | Rodinné domy | Bytové domy | Odhlučnenie

Začatá aj ukončená montáž akustických dosiek KRUPINIT FINAL

Prečo začatá a ukončená Lebo a nám podarilo namontovať aku tické do ky KRUPINIT Final za dva dni, cez víkend...
Bytové domy | Pracovné postupy

Rekonštrukcia školskej kuchyni

Aj v školách je čo opravovať Preto a púšťame do výmeny dlažby v škol kej kuchyni Vy ekať, vy praviť,...
Bytové domy

Uzamykateľný oceľový prístrešok, pre ochranu košov na komunálny odpad

V Krupine me o adili ďalšie dva oceľové, uzamykateľné prí trešky pre nádoby na komunálny odpad Dúfajme že...