Novinky

Referencie, pracovné postupy, aktuality

Referencie | Bytové domy | Zateplovanie

Zateplenie a rekonštrukcia „internátu KA“ teraz Rezidencia Hont

Po jednoducho vyzerajúcej rekonštrukcie fa ády, na rekonštrukcii bývalého internátu, me a konečne do tali do...
Rodinné domy

Realizácia rodinného domu pomocou SAMONOSNÝCH PANELOV OPS 300, Drážovce

V Drážovciach realizujeme polu iným dodávateľom novo tavbu rodinného domu, ktorý je zhotovený z našich...
Odhlučnenie

Odhlučnenie vodárne pomocou dosiek EkoMol M, Kongregácia BA

V ča ti objektu bola úpravovňa vody, ktorá pri vojej prevádzke o 1:00 hod, vytvárala aku tický hluk v...
Bytové domy | Odhlučnenie

Odhlučnenie strojovne pomocou dosiek EkoMol M, Kongregácia BA

Strojovňa v ktorej boli umie tnené dve tepelné čerpadlá o výkone 400kW a a i 10 kla ických čerpadiel vytvárali...
Rodinné domy

Realizácia 40 rodinných domov so SAMONOSNÝCH PANELOV OPS 300, Malinovo

Realizácia 40 rodinných domov y témom SAMONOSNÝCH PANELO OPS 300 v...
Pracovné postupy

Izolácia podkrovia doskami KRUPINIT

Foto návod ako právne aplikovať izolačné do ky KRUPINIT v rámci realizácie izolácie...
Bytové domy

Realizácia nadstavby BD pomocou Samonosných panelov OPS 300

Realizácia nad tavby bytového domu pomocou amono ných panelov OPS...
Pracovné postupy | Odhlučnenie

Akustický strop na drevenom rošte

Foto po tup ako aplikovať izolačné do ky z drevnej vlny v rámci realizácie ohlučnenia...
Rodinné domy | Zateplovanie

Zateplenie obvodových stien – ušľachtilá omietka

Rodinný dom bol dodatočne zateplený tepelno-izolačnou do kou KRUPIZOL Použitá vrchná omietka bola  difúzne...