Novinky

Referencie, pracovné postupy, aktuality

Aktuality | Bytové domy | Nezaradené | Odhlučnenie

Zahájenie montáže akustických KOMBIDOSIEK v hotely, v Banskej Štiavnici

Tento týždeň me začali montážou aku tických KOMBIDOSIEK v garážových prie toroch hotela Hotel a nachádza...
Aktuality | Referencie | Rodinné domy

Dokončenie RD Dražovce, so SAMONOSNÝCH PANELOV OPS 300, je tu.

Rodinný domček na kraji le a do táva finálnu podobu Dokončujú a vnútorné obklady, podlahy a vonká okolitý...
Aktuality | Drevná vlna | Rodinné domy

Drevná vlna výborná podstielka pod Vašich miláčikov:-))

Teraz íce nie je zima ale mäkka pod tielka je vždy dobrá Mäkka, hygienická, teplá… Drevná mreková vlna...
Aktuality | Rodinné domy

Potrebujete studňu alebo vsakovaciu jamu?

Ako je známe, obce a me tá nepovoľujú napojenie dažďovej vody do obecnej kanalizácie Preto odporúčame...
Aktuality | Rodinné domy | Zateplovanie

Začíname zatepľovať RD v Banskej Štiavnici

V Ban kej Štiavnici začíname zateplovať rodinný dom Je trocha menší ale zato v zaujímavom teréne Obijeme...
Bytové domy | Referencie | Zateplovanie

Zateplenie a rekonštrukcia „internátu KA“ teraz Rezidencia Hont

Po jednoducho vyzerajúcej rekonštrukcie fa ády, na rekonštrukcii bývalého internátu, me a konečne do tali do...
Rodinné domy

Realizácia rodinného domu pomocou SAMONOSNÝCH PANELOV OPS 300, Drážovce

V Drážovciach realizujeme polu iným dodávateľom novo tavbu rodinného domu, ktorý je zhotovený z našich...
Odhlučnenie

Odhlučnenie vodárne pomocou dosiek EkoMol M, Kongregácia BA

V ča ti objektu bola úpravovňa vody, ktorá pri vojej prevádzke o 1:00 hod, vytvárala aku tický hluk v...
Bytové domy | Odhlučnenie

Odhlučnenie strojovne pomocou dosiek EkoMol M, Kongregácia BA

Strojovňa v ktorej boli umie tnené dve tepelné čerpadlá o výkone 400kW a a i 10 kla ických čerpadiel vytvárali...
Rodinné domy

Realizácia 40 rodinných domov so SAMONOSNÝCH PANELOV OPS 300, Malinovo

Realizácia 40 rodinných domov y témom SAMONOSNÝCH PANELO OPS 300 v...
Pracovné postupy

Izolácia podkrovia doskami KRUPINIT

Foto návod ako právne aplikovať izolačné do ky KRUPINIT v rámci realizácie izolácie...
Bytové domy

Realizácia nadstavby BD pomocou Samonosných panelov OPS 300

Realizácia nad tavby bytového domu pomocou amono ných panelov OPS...
Odhlučnenie | Pracovné postupy

Akustický strop na drevenom rošte

Foto po tup ako aplikovať izolačné do ky z drevnej vlny v rámci realizácie ohlučnenia...
Rodinné domy | Zateplovanie

Zateplenie obvodových stien – ušľachtilá omietka

Rodinný dom bol dodatočne zateplený tepelno-izolačnou do kou KRUPIZOL Použitá vrchná omietka bola  difúzne...