Novinky

Referencie, pracovné postupy, aktuality

Aktuality | Bytové domy | Odhlučnenie | Referencie | Rodinné domy

Začatá aj ukončená montáž akustických dosiek KRUPINIT FINAL

Prečo začatá a ukončená Lebo a nám podarilo namontovať aku tické do ky KRUPINIT Final za dva dni, cez víkend...
Aktuality | Referencie

Ukončili sme rekonštrukciu podláh v školskej jedálni

Rekonštrukcia a podarila Vzhľadom na niekoľko úprav, mimo dohodnutý roz ah, a rekonštrukcia predĺžila ale je...
Referencie | Rodinné domy | Zateplovanie

Začíname zateplenie ďalšieho RD v Krupine

Ďalšia realizácia zateplenia v Krupine Je dobré že ľudia i tepelne izolujú domy lebo najlacnejšie teplo je to,...
Pracovné postupy | Rodinné domy | Zateplovanie

Zateplenie RD v Banskej Štiavnici dokončené

Ďalšia realizácia zateplenia je takmer hotová Drobné úpravy a je to tam Dúfam že zákazník je...
Bytové domy | Pracovné postupy

Rekonštrukcia školskej kuchyni

Aj v školách je čo opravovať Preto a púšťame do výmeny dlažby v škol kej kuchyni Vy ekať, vy praviť,...
Bytové domy

Uzamykateľný oceľový prístrešok, pre ochranu košov na komunálny odpad

V Krupine me o adili ďalšie dva oceľové, uzamykateľné prí trešky pre nádoby na komunálny odpad Dúfajme že...
Aktuality | Bytové domy | Nezaradené | Odhlučnenie

Zahájenie montáže akustických KOMBIDOSIEK v hotely, v Banskej Štiavnici

Tento týždeň me začali montážou aku tických KOMBIDOSIEK v garážových prie toroch hotela Hotel a nachádza...
Aktuality | Referencie | Rodinné domy

Dokončenie RD Dražovce, so SAMONOSNÝCH PANELOV OPS 300, je tu.

Rodinný domček na kraji le a do táva finálnu podobu Dokončujú a vnútorné obklady, podlahy a vonká okolitý...
Aktuality | Drevná vlna | Rodinné domy

Drevná vlna výborná podstielka pod Vašich miláčikov:-))

Teraz íce nie je zima ale mäkka pod tielka je vždy dobrá Mäkka, hygienická, teplá… Drevná mreková vlna...
Aktuality | Rodinné domy

Potrebujete studňu alebo vsakovaciu jamu?

Ako je známe, obce a me tá nepovoľujú napojenie dažďovej vody do obecnej kanalizácie Preto odporúčame...
Aktuality | Rodinné domy | Zateplovanie

Začíname zatepľovať RD v Banskej Štiavnici

V Ban kej Štiavnici začíname zateplovať rodinný dom Je trocha menší ale zato v zaujímavom teréne Obijeme...
Bytové domy | Referencie | Zateplovanie

Zateplenie a rekonštrukcia „internátu KA“ teraz Rezidencia Hont

Po jednoducho vyzerajúcej rekonštrukcie fa ády, na rekonštrukcii bývalého internátu, me a konečne do tali do...
Rodinné domy

Realizácia rodinného domu pomocou SAMONOSNÝCH PANELOV OPS 300, Drážovce

V Drážovciach realizujeme polu iným dodávateľom novo tavbu rodinného domu, ktorý je zhotovený z našich...
Odhlučnenie

Odhlučnenie vodárne pomocou dosiek EkoMol M, Kongregácia BA

V ča ti objektu bola úpravovňa vody, ktorá pri vojej prevádzke o 1:00 hod, vytvárala aku tický hluk v...
Bytové domy | Odhlučnenie

Odhlučnenie strojovne pomocou dosiek EkoMol M, Kongregácia BA

Strojovňa v ktorej boli umie tnené dve tepelné čerpadlá o výkone 400kW a a i 10 kla ických čerpadiel vytvárali...